Picking

Picking zie ik als het overzetten van random, dus chaotisch, aangevoerde producten in een geordende vorm.

Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van op een band aangevoerde koekjes in een blister. Maar ook aan het plaatsen van bijvoorbeeld komkommers in de invoer van een flowwrapper.

Bij ABB in Zaventem, België staat een werkende FlexPicker cel compleet met een IRB 360 en PickMaster met vision. Deze cel wordt veelvuldig gebruikt voor het uitvoeren van testen ter ondersteuning van eindgebruikers, systeemintegratoren en machinbouwers.

Kwaliteitswaarborging

Essentieel bij het verwerken van voeding is dat er een kwaliteitswaarborging aanwezig is.

Vandaag de dag wordt kwaliteitsbeoordeling in veel gevallen nog door mensen uitgevoerd. Echter wordt een verpakkingsproces geautomatiseerd / gerobotiseerd dan zal ook liefst de kwaliteitsbeoordeling geautomatiseerd worden.

Kwaliteitsbeoordeling van bijvoorbeeld koekjes is bijvoorbeeld goed te doen met reguliere visiontechniek. Voor groente en fruit ligt dit veel complexer.

ABB heeft meegedaan in het greenCHAINge project van Wageningen UR wat in 2019 is afgerond. Het project was voor ABB gericht op het automatiseren van kwaliteitsbeoordeling van groente en fruit. In 2019 waren er nauwelijks sensoren te vinden die automatisering mogelijk maakt.

Bijvoorbeeld paprika’s kunnen meer dan 10 defecten vertonen. Veel van de uiterlijke defecten zijn nu te vinden met visiontechniek waarvan de camerabeelden met AI (Arificial Intelligence) software worden beoordeeld.

Het vinden van inwendige defecten kan bijvoorbeeld met röntgen maar dit is geen algemeengoed.

Gat in de markt!

Sinds ABB eind jaren negentig met zijn deltarobotoplossing de FlexPicker in de markt kwam hebben leveranciers van verpakkingsmachines getracht eigen deltarobotoplossingen met hun machines mee te leveren om producten in de verpakkingen te krijgen. Echter velen zijn hier weer mee gestopt. Hier zijn twee redenen voor aan te wijzen, namelijk:

  1. Men heeft de benodigde kennis van material handling onderschat en niet willen of niet weten op te bouwen
  2. Projecten (met robots) nemen meer tijd dan alleen een machinelevering

Het is dus meer dan logisch dat de leveranciers van verpakkingsmachines terug zijn gevallen op hun kernactiviteit, het bouwen en leveren van standaard machines via allerhande handelskanalen. Weinig risicio en snelle handel dus.

Nu is natuurlijk te verwachten dat er machinebouwers zijn opgestaan om het gat in de markt in te vullen. Dit is maar mondjesmaat gebeurd. Er zijn maar heel weinig machinebouwers die robots consequent toepassen voor picking applicaties. En degenen die dit wel doen moeten het vooral hebben van grotere projecten. De reden die ik hiervoor heb gehoord is dat een machinebouwer te weinig toegevoegde waarde heeft bij het inzetten van een enkele robot terwijl hij wel al het risico draagt.

Kortom de gebruikers van een enkele verpakkingsmachine zoals bijvoorbeeld een flowwrapper, thermoformer of tray-sealer zijn niet geholpen met bovengenoemde fenomenen.

Ik noem bewust de voorgenoemde machines omdat deze in grote aantallen in de markt voorkomen.

Het inleggen van producten in bovengenoemde machines behoeft dus enige aandacht. Ik zal met verschillende marktpartijen gaan samenwerken om tot een oplossing te komen. Denk aan engineerende en machinebouwende partijen.